Tròng Chemi U6

450.0003.500.000

Chiết suất: 1.56/1.60/1.67/1.74

Chất liệu: Plastic

Độ khúc xạ: – Độ cầu +6.00 -> -15.00 – Độ loạn 0.00 -> -4.00

Thương hiệu : Chemi

Tính năng:

  • Lọc ánh sáng xanh.
  • Ngăn UV 2
1.56
1.60
1.67
1.74
Xóa